Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach poniżej kwoty 14 000 euro 2014 rok.

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonych w złotych polskich równowartości 14 000 euro na zadanie "Dostawa i montaż pługu śnieżnego do samochodu Star 266"

Szydłowo, dnia 12 lutego 2014 r. GK.271.3.2014 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż pługu śnieżnego do samochodu Star 266

Zapytanie ofertowe dot. zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro na zadanie: Dostawa węgla kamiennego typu "orzech" do kotłowni Urzędu Gminy Szydłowo

Szydłowo, dnia 27 stycznia 2014 r. GK.271.1.2014 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę węgla kamiennego typu „orzech” do kotłowni Urzędu Gminy Szydłowo &nbs