Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach poniżej kwoty 14 000 euro 2014 rok.

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 30000 EURO na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szydłowo"

Szydłowo, dnia 14.11.2014 r. GK 341.25.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy,...

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę materiałów biurowych oraz materiałów papierniczych.

Szydłowo, dnia 01 wrzesień 2014r. ORG.271.2.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do złożenia oferty na sukcesywną dostawę materiałów biurowych oraz materiałów papierniczych w trybie zapytania ofertowego których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro Zamawiający: Urząd Gminy Szydłowo ul....

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonych w złotych polskich równowartości 14 000 euro na zadanie "Dostawa i montaż pługu śnieżnego do samochodu Star 266"

Szydłowo, dnia 12 lutego 2014 r. GK.271.3.2014 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż pługu śnieżnego do samochodu Star 266 PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY 1. W dniu 3 lutego 2014 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na dostawę i montaż pługu...

Zapytanie ofertowe dot. zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro na zadanie: Dostawa węgla kamiennego typu "orzech" do kotłowni Urzędu Gminy Szydłowo

Szydłowo, dnia 27 stycznia 2014 r. GK.271.1.2014 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę węgla kamiennego typu „orzech” do kotłowni Urzędu Gminy Szydłowo PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY 1. W dniu 16 stycznia 2014 r. umieszczono na stronie internetowej BIP zapytanie ofertowe dot....