Budżet Gminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała budżetowa Gminy Szydłowo na rok 2018

Uchwała nr XXXI/172/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Gminy Szydłowo na rok 2018

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dot. projektu uchwały budżetowej na 2014

Uchwała Nr Ci.378.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Szydłowo projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu. Uchwała Nr Ci.377.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w...