Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn."Budowa farmy wiatrowej Szydłowo 14 MW wraz z infrastrukturą techniczną" planowanej do realizacji w miejscowościach Giednia, Młodynin, Szydłowo oraz Gminie Stupsk

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o odbytej rozprawie administracyjnej

Obwieszczenie z dnia 3.06.2013 r. o odbyciu w dniu 17 maja 2013 r. o godzinie 12:00 rozprawy administracyjnej dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa fermy elektrowni wiatrowych 14 MW wraz z infrastrukturą techniczną usytuowanych w orębach geodezyjnych: Giednia, Młodynin, Szydłowo w gminie Szydłowo...