Konkursy na stanowisko

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. podatków i opłat

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko INSPEKTOR DS. PODATKÓW I OPŁAT Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana PANI KATARZ

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko Inspektor ds. podatków i opłat

U r z ą d G m i n y S z y d ł o w o 06-516 Szydłowo, ul. Mazowiecka 61 te

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Inspektora ds. podatków i opłat

SK.2110.1.2019 WÓJT GMINY SZYDŁOWO ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Szydłowo ul. Mazowiecka 61 06-516 Szydłowo

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Piechowskiego w Nosarzewie Borowym

Osoba do kontaktów w sprawie konkursu: Pani Renata Benecka tel. 23 655-40-19, fax. 23 654-93-28

Konkurs na stanowisko Inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowych i ochrony danych osobowych.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko INSPEKTORA DS. OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana