Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydłowo

Tekst jednolity UCHWAŁA NR XXIV/115/2005 RADY GMINY SZYDŁOWO z dnia 31 sierpnia