Regulamin

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół z II Sesji Rady Gminy Szydłowo

Protokół nr II/2018 z obrad II Sesji Rady Gminy Szydłowo odbytej w dniu 22 listopada 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ulicy Mazowieckiej 63.

Regulamin Organizacyjny Urzedu Gminy w Szydłowie

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 41/2011 Wójta Gminy w Szydłowie z dnia 3 października 2011 roku