Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY I PARTNERZY WE WSPÓLNYCH DZIAŁANIACH