Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY I PARTNERZY WE WSPÓLNYCH DZIAŁANIACH PROJEKT JEST REALIZOWANY W RAMACH: Piorytetu V. Dobre Rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Projekt oferuje: wsparcie dla kadr urzędów samorządu terytorialnego...