Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krzywonoś

GK.271.12.2012 Szydłowo, dnia 25 lipca 2012 r. (miejscowość i data) ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Urząd Gminy Szydłowo, mającego...

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Garlino

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Garlino Numer ogłoszenia BZP: 267320 - 2012; data zamieszczenia: 24.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo , ul. Mazowiecka 61, 06-516...

Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kluszewo

GK.271.11.2012 Szydłowo, dnia 16 lipca 2012 r. (miejscowość i data) ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Urząd Gminy Szydłowo, mającego siedzibę...

Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krzywonoś"

Szydłowo: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzywonoś Numer ogłoszenia BZP: 206990 - 2012; data zamieszczenia: 18.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo, ul. Mazowiecka...

Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kluszewo

Szydłowo: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kluszewo Numer ogłoszenia BZP: 193638 - 2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo , ul. Mazowiecka...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Garlino

Urząd Gminy Szydłowo Szydłowo, dnia 31.05.2012r (miejscowość i data) ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Urząd Gminy Szydłowo,...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębsk

Szydłowo, dnia 21 maja 2012 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Urząd Gminy Szydłowo, mającego siedzibę w Szydłowie, ul. Mazowiecka 61,...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę terenów sportowych i rekreacyjnych w miejscowości Nosarzewo Borowe

GK.271.4.2012 Szydłowo, dnia 30 kwietnia 2012 r. (miejscowość i data) ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Urząd Gminy Szydłowo, mającego...

Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Garlino

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.szydlowo-maz.pl/ Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Garlino Numer ogłoszenia BZP: 115596 - 2012; data zamieszczenia: 12.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:...