Przetargi (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Szydłowo i jej jednostek organizacyjnych

Szydłowo, dnia 03.01.2019 r. Zawiadomienie o wyborze oferty Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2018 r. poz. 1986) informuje się, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY SZYDŁOWO I JEJ...

Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej-ulica Leśna w miejscowości Szydłowo

Szydłowo, dnia 4 października 2018 r. GK.271.11.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach

Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szydłowo

Szydłowo, dnia 25 września 2018 r. GK.271.10.2018 Zawiadomienie

Budowa otwartych stref aktywności: wariant podstawowy-1 obiekt, wariant rozszerzony-2 obiekty

Szydłowo, dnia 21 września 2018 r. GK.271.9.2018.MK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach

Przetarg nieograniczony na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dębsk

Szydłowo, dnia 20 września 2018 r. GK.271.8.2018.MK Zawiadomienie

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej-ulica Sosnowa w miejscowości Szydłowo"

Szydłowo, dnia 17 września 2018 r. GK.271.7.2018.MK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynika

Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Krzywonoś-Etap1

Szydłowo, dnia 29 sierpnia 2018 r. GK.271.6.2018.MK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie z

Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi transportu rolnego w miejscowości Kluszewo

Szydłowo, dnia 14 czerwca 2018 r. GK.271.4.2018 Zamawiający: Gmina Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo