Przetargi (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na zakup traktora wraz z pługiem do odśnieżania i kosiarką bijakową

Ogłoszenie nr 500076592-N-2017 z dnia 18-12-2017 r. Gmina Szydłowo: Zakup traktora wraz z pługiem do odśnieżania i kosiarką bijakową OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu ws

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Szydłówek-Trzcianka

Szydłowo, dnia 7 sierpnia 2017 r. Znak sprawy: GK.271.7.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycz

Przetarg nieograniczony na przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Trzcianka

Szydłowo, dnia 2 sierpnia 2017 r. GK.271.9.2017.MK(9) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz.

Przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni naturalnej na terenie gminy Szydłowo

Szydłowo, dnia 31 maja 2017 r. GK.271.6.2017.MK Zamawiający: Gmina Szydłowo, ul. Mazowiecka 61,

Przetarg na dostawę energi elektrycznej dla potrzeb Urzędu Gminy Szydłowo

Warszawa, dnia 27.04.2017 r. Pełnomocnik Zamawiającego New Power Sp. z o.o. ul. Chełmżyńska 180 A 04-206 Warszawa

Przetarg nieograniczony na remont i modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś wraz z zagospodarowaniem terenu

Szydłowo: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu Z

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Pawłowo - Nieradowo

Szydłowo, dnia 11 kwietnia 2017 r. GK.271.3.2017.MK(5) Zamawiający: Gmina Szydłowo, ul. Mazo