Przetargi (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Budy Garlińskie" Informacja o wyborze oferty

GK.271.9.2016.MK(4) Szydłowo, dnia 16 września 2016 r. INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO WYBORZE OFERTY Na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Urząd Gminy Szydłowo informuje,...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Budy Garlińskie" Informacja z otwarcia ofert

Szydłowo, dnia 16 września 2016 r. INFORMACJA Na podstawie art. 86 ust 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Urząd Gminy w Szydłowie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Budy Garlińskie

Ogłoszenie nr 303230 - 2016 z dnia 2016-08-29 r. Szydłowo: Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Budy Garlińskie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze...

Przetarg nieograniczony - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Szydłowo: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Szydłowo w okresie od 25.03.2016 do 24.03.2019 Numer ogłoszenia: 38838 - 2016; data zamieszczenia: 22.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ...