Przetargi (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Budy Garlińskie

Ogłoszenie nr 303230 - 2016 z dnia 2016-08-29 r. Szydłowo: Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Budy Garlińskie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego z...

Przetarg nieograniczony - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Szydłowo: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Szydłowo w okresie od 25.03.2016 do 24.03.2019 Numer ogłoszenia: 38838 - 2016; data zamieszczenia: 22.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V