Przetargi (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze oferty w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Szydłowo”

Szydłowo, dnia 17 grudnia 2015 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu

Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Szydłowo

Szydłowo: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Szydłowo Nume

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Zalesie

Szydłowo: Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Zalesie Numer ogłoszenia: 152320 - 2015; data zamieszczenia: 23.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urz