Przetargi (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi transportu rolnego w miejscowości Trzcianka Kolonia- Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy

GK.271.19.2012 Szydłowo, dnia 5 października 2012 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Urząd Gminy Szydłowo, mającego siedzibę w Szydłowie,...

Przetarg nieograniczony na" Budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szydłowie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła” - Zawiadomienie o wyborze oferty

GK.271.17.2012 Szydłowo, dnia 27 wrzesień 2012 r. (miejscowość i data) ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Urząd Gminy Szydłowo,...

Przetarg nieograniczony na utwardzenie terenu przed Szkołą Podstawową w miejscowości Nosarzewo Borowe

Szydłowo, dnia 21 wrzesień 2012 r. (miejscowość i data) ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Urząd Gminy Szydłowo, mającego siedzibę w Szydłowie,...

Przetarg nieograniczony na modernizację drogi transportu rolnego w miejscowości Trzcianka Kolonia

Szydłowo: Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Trzcianka Kolonia Numer ogłoszenia BZP: 341792 - 2012; data zamieszczenia: 11.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy...

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Garlino-Zawiadomienie o wyborze oferty

GK.271.15.2012 Szydłowo, dnia 6 września2012 r. (miejscowość i data) ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Urząd Gminy Szydłowo, mającego siedzibę...

Przetarg nieograniczony na utwardzenie terenu przed Szkołą Podstawową w miejscowości Nosarzewo Borowe- zmina terminu składania ofert

Numer ogłoszenia BZP: 331480 - 2012; data zamieszczenia: 05.09.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 319252 - 2012 data 28.08.2012 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Urząd Gminy Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo, woj. mazowieckie, tel. 023 6554019, fax....

Przetarg nieograniczony na utwardzenie terenu przed Szkołą Podstawową w miejscowości Nosarzewo Borowe

Utwardzenie terenu przed Szkołą Podstawową w miejscowości Nosarzewo Borowe Numer ogłoszenia BZP: 319252 - 2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo...

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krzywonoś

GK.271.12.2012 Szydłowo, dnia 20 sierpnia 2012 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Urząd Gminy Szydłowo, mającego siedzibę w Szydłowie, ul....

Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szydłowie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szydłowie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła Numer ogłoszenia BZP: 301686 - 2012; data zamieszczenia: 14.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...

Informacja o powtórzeniu czynności komisji przetargowej w zamówieniu publicznym na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krzywonoś.

Szydłowo, dnia 1 sierpnia 2012 roku. GK.271.12.2012 Informacja o powtórzeniu czynności komisji przetargowej w zamówieniu publicznym na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krzywonoś. W związku z art. 181 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z...