Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/ WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Szydłowo, dnia 16 sierpień 2011 r. Urząd Gminy Szydłowo ul. Mazowiecka 61 06-516 Szydłowo ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/ WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO* Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. –...

Przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w wsi Nosarzewo Borowe

Wójt Gminy Szydłowo ogłasza Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Nosarzewo Borowe gm. Szydłowo 1. Działka Nr 314/1 o pow. 0,03ha, cena wywoławcza 26.641 zł Do ceny osiągniętej w przetargu doliczone będą koszty wyceny Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym po byłej...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piegłowie"-informacja o wyłonieniu wykonawcy

Urząd Gminy Szydłowo ul. Mazowiecka 61 06-516 Szydłowo Szydłowo, dnia 20 lipca 2011 r. (miejscowość i data) Znak spr. GK.271.5.2011 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/ WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO* Na podstawie art....

Przetarg nieograniczony na "Modernizacje drogi transportu rolnego w miejscowości Piegłowo"

Szydłowo: Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Piegłowo Numer ogłoszenia w BZP: 198386 - 2011; data zamieszczenia: 13.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Sławogóra'-informacja o wyborze oferty

Szydłowo, dnia 17 czerwca 2011 r. (miejscowość i data) ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/ WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO* Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U....

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piegłowie"

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 161724 - 2011; data zamieszczenia: 16.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo , ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo,...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szydłówek" -zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Gminy Szydłowo ul. Mazowiecka 61 06-516 Szydłowo Szydłowo, dnia 9 czerwca 2011 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/ WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO* Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Sławogóra' - odpowiedz na zapytanie do treści SIWZ

W dniu 30 maja 2011 r. wpłynęło zapytanie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Sławogóra” o następującej treści: Pozycja 49: „Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD 7 dla drzwi wewnątrz lokalowych wbudowane...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Sławogóra' - odpowiedz na zapytanie do treści SIWZ

Dot. Zamówienia publicznego na „ Rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Sławogóra „ W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24 maja 2011 r. o treści: Pozycja 2 „ Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej do…. Jaki jest dokładnie opis?? I czemu podana jednostka obmiaru w m3 a nie w...

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Szydłowo , gmina Szydłowo

Wójt Gminy Szydłowo ogłasza Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Szydłowo gm. Szydłowo Przetarg dotyczy : Numer geodezyjny działki : 470/1,470/2 Powierzchnia działki w m²:1183 Numer geodezyjny działki : 471/1,471/2 Powierzchnia działki w m²: 825 Numer geodezyjny działki...