Przetargi (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Trzcianka gm. Szydłowo

Wójt Gminy Szydłowo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Trzcianka gm. Szydłowo 1. Działka Nr 120/1 o pow. 0,0662 ha, cena wywoławcza 29.036zł Nieruchomość ta powstała z podziału działki Nr 120, na której stał budynek użytkowy. Budynek ten został podzielony...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na inwestycje pn. Remont i wymiana wyposażenia w Szkole Podstawowej w Szydłowie

Szydłowo, dnia 3 listopada 2009 r. Numer sprawy 341-8/09 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341- 8/09. Nazwa zadania: „Remont i wymiana wyposażenia w Szkole Podstawowej w Szydłowie” 1. Działając na podstawie...

Przetarg nieograniczony na Remont i wymianę wyposażenia Szkoły Podstawowej w Szydłowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Szydłowo: Remont i wymiana wyposażenia Szkoły Podstawowej w Szydłowie Numer ogłoszenia: 172225 - 2009; data zamieszczenia: 07.10.2009 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo ,...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Trzcianka

Szydłowo, dnia 1 października 2009 r., 341-6/09 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341-7/09. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzcianka Działając na podstawie art. 93 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na inwestycje pn. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Giednia

Szydłowo, 2009-09-18 341-5/09 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341-5/09. Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Giednia 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Garlinie, Piegłowie, Szydłowie

Szydłowo, dnia 10 września 2009 r. 341-7/09 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341-7/09. Nazwa zadania: Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Garlinie, Piegłowie, Szydłowie 1. Działając na podstawie...

Wyjaśnienie treści SIWZ -Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Garlinie, Piegłowie, Szydłowie

Szydłowo, 2009-09-01 341-7/09 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341-7/09. Nazwa zadania: Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Garlinie, Piegłowie, Szydłowie W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji...

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Trzcianka Kolonia

„ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzcianka Kolonia” Numer ogłoszenia BZP: 140081 - 2009; data zamieszczenia: 26.08.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo...

Przetarg nieograniczony na dostwę sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Garlinie, Piegłowie, Szydłowie

Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Garlinie, Piegłowie, Szydłowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia BZP: 138071 - 2009; data zamieszczenia: 21.08.2009 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na inwestycje pn.Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy Szydłowo

Szydłowo, dnia 2009-08-13 341-3/09 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341-3/09. Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Szydłowo 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych...