Komunikaty

Informacja o możliwości składania wniosków w ramach zadania: „ Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie gminy Szydłowo w 2018 roku”

 I N F O R M A C J A

o możliwości składania wniosków w ramach zadania:
„ Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie gminy Szydłowo w 2018 roku”

Wójt Gminy Szydłowo informuje, że zamierza wystąpić do WFOŚiGW w Warszawie z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania w formie dotacji bezzwrotnej na wymianę kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą.

Wysokość dofinansowania: do 75% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż
5 000,00 zł
dla jednego beneficjenta ostatecznego tj. bezpośrednio korzystającego z przyznanej dotacji  na realizację zadań wpisujących się w założenia programu. Do kosztów kwalifikowanych nie należą prace adaptacyjne i montażowe pieca.
Warunki mogą ulec zmianie w zależności od ogłoszonego przez WFOśiGW naboru wniosków na 2018 rok.

O uzyskanie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne mieszkające na terenie Gminy Szydłowo zainteresowane modernizacją indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianą kotłów lub palenisk  węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą (kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym), zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek).

Program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo np. w domkach letniskowych oraz zadań polegających na montażu kominków.

Jednocześnie informuję, że w miejscu realizowanego zadania nie może być prowadzona działalność gospodarcza, a uzyskane dofinansowanie nie może stanowić pomocy publicznej.

Wszelkie informacje dot. niniejszego przedsięwzięcia i wnioskowania-
Urząd Gminy w Szydłowie pok. Nr 5, tel. 23 655 40 19.

Wnioski dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy w Szydłowie www.bip.szydlowo-maz.pl oraz w Urzędzie Gminy Szydłowo – pokój nr 5.

Termin składania wniosków upływa 4 lutego 2018 roku.

 

/-/ Wójt Gminy Szydłowo

Wiesław Boczkowski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19 stycznia 2018 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marcin Kłobucki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 stycznia 2018 09:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Kłobucki
Ilość wyświetleń: 234
22 stycznia 2018 09:17 Marcin Kłobucki - Dodanie załącznika [wniosekoprzyznaniedofinansowaniadomodernizacjikotlowniw2017r1.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2018 09:16 Marcin Kłobucki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2018 09:16 Marcin Kłobucki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)