Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 157 obręb...