Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach poniżej kwoty 30.000 euro-2019 rok

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego na wyposażenie pracowni informatycznej

Unieważnienie postępowania w trybie zapytania ofertowego na wyposażenie pracowni informatycznej w związku z realizacją zadania "Utworzenie kompletnej multimedialnej pracowni językowej w Szkole Podstawowej im. 49 Pułku Piechoty w Szydłowie" w ramach"Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych.

Uzupełnienie do zapytania ofertowego na wyposażenie pracowni informatycznej

Uzupełnienie do zapytania ofertowego na wyposażenie pracowni informatycznej w związku z realizacją zadania "Utworzenie kompletnej multimedialnej pracowni językowej w Szkole Podstawowej im. 49 Pułku Piechoty w Szydłowie" w ramach"Mazowieckiego Pr

Zapytanie ofertowe na wyposażenie pracownik informatycznej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wyposażenie pracowni informatycznej w związku z realizacją zadanie pn. "Utworzenie kompletnej multimedialnej pracowni językowej w Szkole Podstawowej im. 49 Pułku Piechoty w Szydłowie" w ramach "Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych".

Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu "Przebudowy drogi gminnej przez miejscowość Szydłówek"

Zapytanie Ofertowe Nazwa zamówienia: Opracowanie projektu na "Przebudowę drogi gminnej przez miejscowość Szydłówek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 544 Działdowo-Mława-Przasnysz do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2313W Mława-Dębsk-Dzierzgowo".

Zapytanie ofertowe na "Budowę terenów sportowo-rekreacyjnych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019

Znak. GK.271.1.5.2019 Szydłowo, dnia 16 lipca 2019 r. ZAPYTANIE OFERTOWE (Szydłowo MIAS)

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania p/n „Budowa otwartych stref aktywności: wariant podstawowy- 2 obiekty” w miejscowościach Szydłówek oraz Kluszewo w gminie Szydłowo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Znak GK.271.1.2.2019 Szydłowo, dnia 3 lipca 2019 r.

Zapytanie ofertowe na tworzenie ścieżki edukacyjnej przy Szkole podstawowej w miejscowości Szydłowo gmina Szydłowo- Etap II

Szydłowo, dnia 26czerwiec 2019 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wójt Gminy Szydłowo zaprasza do składa

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szydłowo w 2019 r.

Urząd Gminy Szydłowo informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania obejmującego zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szydłowo w 2019 roku”, w terminie składania ofert, t.j. do 31 maja 2019 r. do godz. 10.00 zostało złożonych6 ofert. Dokonano wy