Rozbudowa istniejącej fermy bydła o budynek inwentarski – obory o wymiarach max. 16 x 42 m, z pom. udojowym 16 x 5 m, w systemie płytkiej ściółki, uwięziowym, o obsadę 56,35 DJP, położonego na działce nr 180 w miejscowości Marianowo 12, gmina Szydłowo.”

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Szydłowo, dn. 2 września 2019 r. GK.6220.5.2019.KT(15) OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Szydłowo, dn. 9 sierpnia 2019 r. GK. 6220.5.2019.KT(13) O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu postanowienia o o

Zawiadomienie o wydaniu opinii

Szydłowo, dn. 30 lipca 2019 r. GK.6220.5.2019.KT(10) Z A W I A D O M I E N I E o wydaniu opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Zawiadomienie o wydaniu opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Szydłowo, dn. 17 czerwca 2019 r. GK.6220.5.2019.KT(8) Z A W I A D O M I E N I E o

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.