Budowa hali magazynowej nr 2 o powierzchni zabudowy do 1380 m² na działce o nr ewidencyjnym 227/8, obręb 8 Krzywonoś, gmina Szydłowo

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

Szydłowo, dnia 6 sierpnia 2019 r. GK.6220.4.2019.KT(23) Z A W I A D O M I E N I E o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Szydłowo, 26 lutego 2019 r. GK.6220.4.2019.KT(2) ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko &n