Urząd Gminy Szydłowo

Eksploatacji piasków ze złoża Giednia na działkach nr 167/3, 168, 169/6, 170/2, obręb Giednia, gmina Szydłowo zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Obwieszczenie o przystąpieniu do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Eksploatacji piasków ze złoża Giednia na działkach nr 167/3, 168, 169/6, 170/2, obręb Giednia, gmina Szydłowo

Szydłowo, 18 czerwca 2019 r. GK.6220.2.2019.KT(19) O B W I E S Z C Z E N I E Dotyczy postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek z dnia 10 stycznia 2019 r. złożony przez Wnioskodawcę – Pana Jerzego Pietrzaka, działającego pod...

czytaj więcej o Obwieszczenie o przystąpieniu do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko »

Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania

Eksploatacji piasków ze złoża Giednia na działkach nr 167/3, 168, 169/6, 170/2, obręb Giednia, gmina Szydłowo

Szydłowo, 18 czerwca 2019 r. GK.6220.2.2019.KT(15) P O S T A N O W I E N I E o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Szydłowo, działając na podstawie...

czytaj więcej o Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania »

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Eksploatacji piasków ze złoża Giednia na działkach nr 167/3, 168, 169/6, 170/2, obręb Giednia, gmina Szydłowo

Szydłowo, dn. 24 kwietnia 2019 r. GK.6220.2.2019.KT(12) ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY SZYDŁOWO Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

czytaj więcej o Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Eksploatacji piasków ze złoża Giednia na działkach nr 167/3, 168, 169/6, 170/2, obręb Giednia, gmina Szydłowo

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 3 października...

czytaj więcej o Zawiadomienie o wszczęciu postępowania »

Realizacja: IDcom.pl