Uchwały Rady Gminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr IV/18/2018

Uchwała budżetowa Gmina Szydłowo na rok 2019 Nr IV/18/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2018 roku

Uchwała nr IV/17/2018

Uchwała nr IV/17/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo.

Uchwała nr IV/16/2018

Uchwała nr IV/16/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Szydłowo w sprawie zasad współpracy oraz pomocy rzeczowej w postaci przekazania dokuemntacji projektowej na przebudowę drogi polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego...

Uchwała nr IV/15/2018

Uchwała nr IV/15/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Uchwała nr IV/14/2018

Uchwała nr IV/14/2019 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo

Uchwała nr III/13/2018

Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim...

Uchwała nr III/12/2018

Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Uchwała nr III/12/2018

Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Szydłowo w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała nr III/10/2018

Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Szydłowo

Uchwała nr III/9/2018

Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Szydłowo.