Urząd Gminy Szydłowo

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Uchwała nr III/13/2018

Uchwały Rady Gminy

Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności...

czytaj więcej o Uchwała nr III/13/2018 »

Uchwała nr III/12/2018

Uchwały Rady Gminy

Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. ...

czytaj więcej o Uchwała nr III/12/2018 »

Uchwała nr III/12/2018

Uchwały Rady Gminy

Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Szydłowo w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata...

czytaj więcej o Uchwała nr III/12/2018 »

Uchwała nr III/10/2018

Uchwały Rady Gminy

Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Szydłowo

czytaj więcej o Uchwała nr III/10/2018 »

Uchwała nr III/9/2018

Uchwały Rady Gminy

Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Szydłowo.

czytaj więcej o Uchwała nr III/9/2018 »

Uchwała nr III/8/2018

Uchwały Rady Gminy

Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów

czytaj więcej o Uchwała nr III/8/2018 »

Uchwała nr III/7/2018

Uchwały Rady Gminy

Uchwała nr III/7/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Szydłowo.

czytaj więcej o Uchwała nr III/7/2018 »

Uchwała nr III/6/2018

Uchwały Rady Gminy

Uchwała nr III/6/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

czytaj więcej o Uchwała nr III/6/2018 »

Uchwała nr II/5/2018

Uchwały Rady Gminy

Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Szydłowo.

czytaj więcej o Uchwała nr II/5/2018 »

Uchwała nr II/4/2018

Uchwały Rady Gminy

Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania Komisji

czytaj więcej o Uchwała nr II/4/2018 »

Realizacja: IDcom.pl