Budowa trzech obiektów inwentarskich kurników o obsadzie 40000 sztuk brojlera kurzego każdy na trenie działki nr 116/4 w miejscowości Trzcianka

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

Szydłowo, dn. 28 marca 2019 r. GK.6220.1.2017.KT

Obwieszczenie - wezwanie na rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa

Szydłowo, 22 stycznia 2019 r. GK.6220.1.2017.KT OBWIESZCZENIE - WEZWANIE NA ROPZRAWĘ ADMINISTRACYJNĄ OTWARTĄ DLA SPOŁECZEŃSTWA Na podstawie art. 10 §1, art. 48, w związku z art. 89, 90, 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej „kpa” (t.j. Dz. U. z 2018