Ogłoszenie o zamówieniach i onkursach poniżej kwoty 30.000 euro-2018 rok

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na remont strażnicy OSP w Garlinie

Szydłowo dnia 25 październik 2018r. GK.271.1.7.2018.MK ZAPYTANIE OFERTOWE Urząd Gminy w Szydłowie, jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie „Remont Strażnicy OSP w miejscowości Garlino”. Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Garlinie, Garlino 90, 06-516 Szydłowo Przedmiot za

Zapytanie o cenę na zadanie pn. „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Szydłowo w 2018 roku”

Szydłowo, dnia 26.06.2018r. GK. 271.1.5.2018.MK ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości s