Wybory samorządowe 2018

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 26 września 2018 rokuK O M U N I K A T

Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II

z dnia 26 września  2018 roku

 

w sprawie losowania numerów dla list kandydatów na radnych

 w wyborach do rad powiatów

zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku 

na obszarze właściwości terytorialnej tj. powiatu mławskiego, przasnyskiego i żuromińskiego

          

Podaje się do publicznej wiadomości, że losowanie numerów list odrębnie dla każdego powiatu, zarejestrowanym w wyborach do rad powiatów, listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku  Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz.754, 1000, 1349)

odbędzie się w dniu 1 października 2018 r. o godz. 900 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II, ul. 17 Stycznia 7, pokój 301.

Informacja o przyznanych numerach list kandydatów zostanie niezwłocznie przekazana terytorialnym komisjom wyborczym oraz podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie w siedzibie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II oraz opublikowana na stronie internetowej www.ciechanow.pkw.gov.pl.

 


Komisarz Wyborczy

w Ciechanowie II

/-/Paweł Fabisiak

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2018 10:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Kłobucki
Ilość wyświetleń: 303
28 września 2018 10:34 (Marcin Kłobucki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 września 2018 10:34 (Marcin Kłobucki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 września 2018 10:33 (Marcin Kłobucki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)