Wybory samorządowe 2018

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 13 listopada 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesjinowo wybranej Rady Gminy Szydłowo w celu złożenia ślubowania przez radnych iwójta wybranych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 1 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Szydłowo.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Szydłowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Szydłowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Szydłowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Szydłowo z

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Szydłowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Szydłowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Szydłowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Szydłowo zarząd

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Szydłowie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Szydłowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Szydłowie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Szydłowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Szydłowie ws. losowania numerów list kandydatów na radnych do Rady Gminy Szydłowo

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SZYDŁOWIE Dnia 1 października 2018 roku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo przy ul. Mazowieckiej 61 (pok. nr 1) odbędzie się losowanie numerów list kandydatów na radnych do Rady Gminy Szydłowo zg

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 26 września 2018 roku

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 26 września 2018 roku w sprawie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Szydłowie z dnia 25 września 2018 r. o przyczynach nieprzeprowadzania głosowania w okręgu wyborczym nr 7

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Szydłowie z dnia 25 września 2018 r. o przyczynach nieprzeprowadzania głosowania w okręgu wyborczym nr 7.