Urząd Gminy Szydłowo

Budowa budynku inwentarskiego – obory w systemie chowu rusztowego na działkach o numerach ewidencyjnych 236 i 237 w obrębie gruntów wsi Nosarzewo Polne, gmina Szydłowo, pow. mławski zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Budowa budynku inwentarskiego – obory w systemie chowu rusztowego na działkach o numerach ewidencyjnych 236 i 237 w obrębie gruntów wsi Nosarzewo Polne, gmina Szydłowo, pow. mławski

Szydłowo, dn. 8 maja 2019 r. GK.6220.2.2018.KT(33) OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

czytaj więcej o Obwieszczenie o wydaniu decyzji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Szydłowo o zmianie zakresu inwestycji

Budowa budynku inwentarskiego – obory w systemie chowu rusztowego na działkach o numerach ewidencyjnych 236 i 237 w obrębie gruntów wsi Nosarzewo Polne, gmina Szydłowo, pow. mławski

Szydłowo, 9 stycznia 2019 r. GK.6220.2.2018.KT(20) O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej „kpa” (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)...

czytaj więcej o Obwieszczenie Wójta Gminy Szydłowo o zmianie zakresu inwestycji »

Realizacja: IDcom.pl