Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch budynków inwentarskich- chlewni o obsadzie do 2000 sztuk tuczników (280 DJP) każda, w systemie rusztowym” na działce o nr ewidencyjnym 2 obręb 9 - Marianowo.

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie

Szydłowo, dn. 14.08.2017r. GK.6220.5.2017.AO(4) OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środow