Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przedsięwzięcie polegające na zwiększeniu obsady w realizowanym budynku inwentarskim-obora z ilości 39,50 DJP do 114,50 DJP na działce nr 190/2-obręb Pawłowo, gmina Szydłowo

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Szydłowo, dn. 31.07.2017r. GK.6220.3.2017.AO(3) OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 3 paździer