Postępowanie administracyjne w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą”. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działce Nr 360/4 – obręb Szydłowo, gmina Szydłowo, powiat mławski, województwo mazowieckie.

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Szydłowo, dn. 04.07.2017r. GK.6220.2.2017.AO(3) OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko . Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informa