Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach poniżej kwoty 30.000 euro- 2017 rok

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykonanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Trzcianka, gm. Szydłowo

Szydłowo, dnia 16 czerwca 2017 r. GK.271.2.5.2017.MK(2) OGŁOSZENIE Gmina Szydłowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Trzcianka, 1. Termin składania ofert: 23 czerwiec 2017 r., 2. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, 06-516...

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Szydłowo w 2017 r.

Szydłowo, dnia 26.04.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Szydłowo...