Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach poniżej kwoty 30.000 euro- 2017 rok

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykonanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Trzcianka, gm. Szydłowo

Szydłowo, dnia 16 czerwca 2017 r. GK.271.2.5.2017.MK(2)

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Szydłowo w 2017 r.

Szydłowo, dnia 26.04.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z