Konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu w roku 2017

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu w roku 2017.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr. 3/2017 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 10 stycznia 2017r. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Szydłowo działając na podstawie uchwały XXV/130/2013 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 marca 2013r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Szydłowo (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 22.04.2013...