Aktualności

Ogłoszenie o naborach wniosków przez Lokalną Grupę Działania „Północne Mazowsze”


Ogłoszenie o naborach wniosków przez Lokalną Grupę Działania „Północne Mazowsze”


Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie:

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018

  • wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018

  • rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez rozwijanie działalności gospodarczej.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2018

  • wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2018

  • rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018

  • zachowania dziedzictwa lokalnego.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2018

  • rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 stycznia 2018 11:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Kłobucki
Ilość wyświetleń: 122
23 stycznia 2018 11:44 Marcin Kłobucki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 stycznia 2018 11:44 Marcin Kłobucki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 stycznia 2018 11:43 Marcin Kłobucki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)