Aktualności (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Starosty Mławskiego o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu mławskiego w 2017 roku

Informacja Starosty Mławskiego o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu mławskiego w 2017 roku Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1255) na terenie Powiatu Mławskiego, od 1 stycznia 2017r. osoby uprawnione do uzyskania nieodpalanej...

Logo

Zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach związanych ze zbliżającym się terminem naboru wniosków w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach PROW na lata 2014-2020

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnym szkoleniu związanym ze zbliżającym się terminem naboru wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” ...

Ogłoszenie Wójta Gminy Szydłowo o spotkaniu o charakterze informacyjnym oraz pierwszym spotkaniu konsultacyjnym w ramach projektu pn. "Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Szydłowo na lata 2016-2020"

Szydłowo, 20.07.2016r. OGŁOSZENIE Szanowni Państwo Wójt Gminy Szydłowo serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Szydłowo do udziału w spotkaniu o charakterze informacyjnym oraz pierwszym spotkaniu konsultacyjnym w ramach projektu „Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Szydłowo na lata 2016...

Informacja dla rolników poszkodowanych przez ujemne skutki przezimowania

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW POSZKODOWANYCH PRZEZ UJEMNE SKUTKI PRZEZIMOWANIA W związku z wystąpieniem szkód w niektórych uprawach ozimych spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania informuję, że Wójt Gminy Szydłowo zwrócił się z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o zatwierdzenie składu terenowej komisji...

Informacja - usuwanie azbestu 2016

INFORMACJA Urząd Gminy w Szydłowie informuje, że osoby zainteresowane usunięciem azbestu (demontaż lub odbiór składowanego) mogą zgłaszać się do tut. Urzędu, pok. nr 5 do dnia 5.02.2016 r. Wymagane dokumenty: 1. Deklaracja (pok. nr 5), 2. Potwierdzenie zgłoszenia zamiaru wykonania zmiany pokrycia dachu lub decyzja na budowę...