Aktualności (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Mamo idę do przedszkola. Protokół z wyboru ofert . Zapytanie nr. 15.POKL.2014. i 16.POKL.2014.

Mamo idę do przedszkola. http://szydlowo-maz.pl/cms/16194/informacje_i_komunikaty_3

Informacja na temat inwestycji zrealizowanej ze środków Unii Europejskiej

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NE RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH INWESTYCJA W OBSZARY WIEJSKIE ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI NOSARZEWO POLNE" ZOSTAŁO ZREALIZOWANE W RAMACH DZIAŁANIA 413 "WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU" W ZAKRESIE OPERACJI ODPOWIADAJĄCYCH WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH...