Aktualności (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Raport z Oceny Ofert

Raport z Oceny Ofert konkursu w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na realizację zadania: "Tworzenie różnorodnych form rozwoju kulturalno oświatowego, sportowego wsród dzieci i młodzieży oraz osób starszych"

Konkurs ofert w ramach Pakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich

Urząd Gminy w Szydłowie 06-516 Szydłowo Telefon 023 6554019 Ogłasza konkurs ofert w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na realizację zadania: Tworzenie różnorodnych form rozwoju kulturalno oświatowego, sportowego wsród dzieci i młodzieży oraz osób starszych __________________________________________________________________________ ...

Ogłoszenie w sprawie zmiany Sudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydłowo

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydłowo Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-darowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Szydłowo zawiadamia...