Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na chów drobiu-brojlera kurzego o obsadzie początkowej 2440 DJP oraz przedsięwzięć pomocniczych na działkach nr 592 w miejscowości Dębsk oraz 119 w miejscowości Marianowo

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE w sprawie oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn. „Budowie budynku hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz obsługą komunikacyjną"

Szydłowo, dn. 07.11.2016r. GK.6220.5.2016.AO(9) OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...