Ogłoszenia

Wybierz rok

logo

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu wstępnego projektu „Programu rewitalizacji dla Gminy Szydłowo na lata 2016 – 2020”

Szydłowo, 09.11.2016r. OGŁOSZENIE Szanowni Państwo Wójt Gminy Szydłowo ogłasza o wyłożeniu do publicznego wglądu wstępnego projektu „Programu rewitalizacji dla Gminy Szydłowo na lata 2016 – 2020”. Dokument jest w trakcie opracowywania, jednak przewiduje się na tym etapie możliwość wnoszenia uwag i wniosków...

Logo

Ogłoszenie ws. drugiego spotakania konsultacyjnego w ramach projektu "Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Szydłowo na lata 2016-2020"

Szydłowo, 11 października 2016r. OGŁOSZENIE Szanowni Państwo Wójt Gminy Szydłowo serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Szydłowo do udziału w drugim spotkaniu konsultacyjnym w ramach projektu „Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Szydłowo na lata 2016 – 2020”. Spotkanie odbędzie się...