Informacje dot. gospodarki odpadami na terenie Gminy Szydłowo

Wybierz rok

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1155 ze zm) na terenie Gminy Szydłowo. Na podstawie art.3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia...