Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku

Wybierz rok

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu w 2016 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2016 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 stycznia 2016r. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Szydłowo działając na podstawie uchwały XXV/130/2013 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 marca 2013r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Szydłowo (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 22.04.2013...