Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Wybierz rok

Informacje o projekcie "Mamo idę do przedszkola” POKL.09.01.01-14-060/13 - Oświadczenie rodzica

Informacje o projekcie "Mamo idę do przedszkola” POKL.09.01.01-14-060/13 - Oświadczenie rodzica

Informacje o projekcie "Mamo idę do przedszkola” POKL.09.01.01-14-060/13 - Karta zgłoszenia

Informacje o projekcie "Mamo idę do przedszkola” POKL.09.01.01-14-060/13 - Karta zgłoszenia

Informacje o projekcie "Mamo idę do przedszkola” POKL.09.01.01-14-060/13 - Regulamin naboru dzieci do przedszkola

Informacje o projekcie "Mamo idę do przedszkola” POKL.09.01.01-14-060/13 - Regulamin naboru dzieci do przedszkola