Budżet Gminy

Wybierz rok

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dot. projektu uchwały budżetowej na 2014

Uchwała Nr Ci.378.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Szydłowo projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu. Uchwała Nr Ci.377.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w...