Konkursy na stanowisko

Wybierz rok

Konkurs na stanowisko Inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowych i ochrony danych osobowych.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko INSPEKTORA DS. OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana PANI KATARZYNA BAŁDYGA zam. Szydłowo U Z A S A D N I E N I E: Komisja Rekrutacyjna w wyniku...

Konkurs na stanowisko urzędnicze inspektora ds. świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjnego

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze INSPEKTORA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowie ul. Mazowiecka 61 06-516 Szydłowie Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymagania określone w art.6 ustawy z dnia 21 listopada...