Uchwały Rady

Wybierz rok

Uchwała nr IV/25/2015

Uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie utworzena Punktu Przedszkolnego w Nosarzewie Borowym przy szkole Podstawowej im. Wojciecha Piechowskiego

Uchwała nr IV/24/2015

Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Dębsku przy szkole Podstawowej

Uchwała nr IV/23/2015

Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szydłowie przy Szkole Podstawowej im. 49 Pułku Piechoty

Uchwała nr IV/22/2015

Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała nr IV/21/2015

Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

Uchwała nr IV/20/2015

Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

Uchwała nr IV/19/2015

Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo