Konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania sportu w roku 2018 r.

Wybierz rok

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych.

Ogłoszenie o konkursie na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania sportu w roku 2018 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2018 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 4 stycznia 2018r. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Szydłowo działając na podstawie uchwały XXV/130/2013 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 marca 2013r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Szydłowo (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 22.04.2013...