Ankiety

Wybierz rok

Ankieta dla mieszkańców oraz podmiotów usługowych

Szanowni Mieszkańcy, Nasza Gmina przystąpiła do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Szydłowo”. Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie poprzez wypełnienie ankiety. Opracowany Plan gospodarki niskoemisyjnej wskazuje działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w gminie poprzez: zwiększenie wykorzystania...