Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Wójta Gminy Szydłowo z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum

I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY SZYDŁOWO z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum Na podstawie art. 6 ust 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r o referendum ogólnokrajowym (Dz. U....

Zarządzenie nr 28/2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 26 czerwca 2015 r.

Zarządzenie nr 28/2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do uczestnictwa w kampanii referendalnej oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowana utworzonych w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowana utworzonych w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej nr ZPOW-432-7/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.