Wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat Komisarza Wyborczego z dnia 16 lutego 2015 r.

Komunikat Komisarza Wyborczrgo w Ciechanowie z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostęniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie miejsca, czasu i sposobu składania sprawozdań finansoych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku oraz ponownego głosowania w wyborach wójta, burmistrza,...

Zarządzenie Wójta nr 59/2014 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 5 listopada 2014 r.

Zarządzenie Wójta nr 59/2014 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Szydłowie z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Szydłowo

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Szydłowie z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Szydłowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014...

Obwieszczenie Gminnej Komisji w Szydłowie z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Szydłowo

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Szydłowie z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Szydłowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień...

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Szydłowie z dnia 21 października 2014 r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Szydłowie z dnia 21 października 2014 r. o terminie i miejscu losowania list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy w Szydłowie, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.