Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXXI/176/2017

Uchwała nr XXX/176/2017 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

Uchwała nr XXXI/175/2017

Uchwała nr XXX/175/2017 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.

Uchwała nr XXXI/174/2017

Uchwała nr XXX/174/2017 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Szydłowo na 2018 rok.

Uchwała nr XXXI/173/2017

Uchwała nr XXX/173/2017 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Szydłowo na rok 2018.

Uchwała nr XXXI/171/2017

Uchwała nr XXX/171/2017 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo.

Uchwała nr XXXI/170/2017

Uchwała nr XXX/170/2017 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.

Uchwała nr XXXI/169/2017

Uchwała nr XXXI/169/2017 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo

Uchwała nr XXX/168/2017

Uchwała nr XXX/168/2017 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Szydłowo na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024.

Uchwała nr XXX/167/2017

Uchwała nr XXX/167/2017 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szydłowo.

Uchwała nr XXX/166/2017

Uchwała nr XXX/166/2017 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Szydłowo z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.